Ulusal Hemşirelik Kongresi Nedir? Kongre Teması ve Programı Nedir?

Ülkemizde sağlık bilimleri alanında düzenlenen en köklü ve geleneksel bilimsel toplantılardan olan Ulusal Hemşirelik Kongresi, alanında önemli bir boşluğu doldurmakla birlikte sağlık bilimleri bağlamında önemli bir literatür meydana getirmiştir. Her yıl düzenlenmekte olan söz konusu kongre, çağın ihtiyaçlarına ve yeni gelen gelişmelere paralel bir seyir takip etmektedir. Böylece sağlık gündeminin en aktüel etkinliklerinden olan kongre, kamuoyundan da büyük bir ilgi görmektedir. Öte yandan sağlık bilimleri alanında meydana gelen gelişmeler doğrultusunda

Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası Hemşirelik Kongresi ile müşterek bir zeminde gerçekleştirilmeye başlanan kongreye oldukça büyük bir gerçekleştirilmektedir. Kongre son birkaç yıldır meslekte meydana gelen gelişmeler ile birlikte sağlık bakım hizmetlerinde ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik daha çok değişim ve dönüşüm vurgusuna sahiptir.

Söz gelimi 2017 yılında gerçekleştirilmiş olan 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi’nin de ana teması “Küresel Değişim Rüzgârları ve Hemşirelik” başlığını taşımaktadır. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından organize edilen kongreye 34 üniversite, 37 hastane, çeşitli seviyelerdeki sağlık kuruluşları, halk sağlığı genel müdürlüğü gibi toplamda 73 kurumdan 465 katılımcı iştirak etmiştir.

ulusal hemsirelik kongresi tarihleri nedir
ulusal hemsirelik kongresi tarihleri nedir

Kongre öncesinde çağın en önemli sağlık problemlerinden olan diyabet konusunda farkındalık ve eğitimi gerçekleştirebilmek için birçok kurs düzenlenmiştir. Kongre kapsamında gerçekleştirilen oturumların genel konu başlıkları ise “Değişim Rüzgarları Nereden Esiyor?”, “Sağlıkta Yeniden Yapılanmalar ve Hemşirelik”, “Bakımda Değişim”, “Hemşirelik Kimliğinde Değişim”, “Hemşirelik Eğitimi: Nereye Doğru Gidiyoruz?”, “Hemşirelik Araştırmalarında Değişim”, “Hemşirelik ve Bakım: Olağan Olanların Karmaşıklığı”, “Hemşirelik Bakımı ve Uygulamalarındaki Değişim” ve son olarak “Göçler ve Toplum Sağlığı” olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ulusal Hemşirelik Kongresi Temaları

2019 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından düzenlenen kongrenin ana teması ise “Hemşirelik Bakımında Fark Yaratmak” başlığını taşımaktadır. Bu çerçevede hemşirelik hizmetlerinde güvenli ve kaliteli bakım, hemşirelik eğitiminin dünü, bugünü ve geleceği, kanıt temeline dayalı uygulama ve araştırmalar, hemşirelikte profesyonellik ve multidisipliner bakım hizmetleri, İnovasyon ve hemşirelik, Hemşirelikte politika ve stratejiler ve son olarak hemşirelikte uzmanlaşma gibi konular olmuştur. 17.si düzenlenen bu kongreye 500’ün üzerinde katılım gösterilmiş olması, kongrenin etkilerini göstermesi bakımından da oldukça önemlidir.